Hoya Resort Hotel Kaohsiung下載中…

聯絡我們 - 業務部

高雄富野渡假酒店

業務部

台北業務部

Tel: 02-25622288    Fax: 02-25620802

Add: 台北市中山區中山北路一段135巷8號3樓

台中業務部

Tel: 04-24717884    Fax: 04-24718201

Add: 台中市南屯區文心路1段186號14樓之11

高雄業務部

Tel: 07-2155666    Fax: 07-8214999

Add: 高雄市前鎮區瑞田街99號